TAZİYE

TAZİYE

 

“Ahkâm-ı Şer’iye ve Sünnet-i Seniye”nin şahsî ve içtimaî hayata hâkim olması gayesi istikametinde bir ömür sürdüğüne şahid 
olduğumuz muhterem mürşid-i kâmil Menzil Şeyhi Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdülbaki El Hüseyni’nin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Rabb-i Rahimimizden kendisine rahmet niyaz ediyoruz. Mevla-yı Kerim hizmetlerini -ilâ yevm-i’l kıyam- semeredâr eylesin. Âmin! Muhibbânının ve ehl-i imanın başı sağ olsun!

Risale-i Nur Meşveret Cemaati

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis